Elteco

Materiale elektrike dhe ndriçim

Project Description
Elteco është ndërmarrje e specializuar e shitjes me pakicë dhe shumicë e materialeve elektrike dhe ndriçimit me mbi 10 vjet përvojë në ofrimin e zgjidhjeve të teknologjisë së lartë të ndriçimit në rajon.
Live Preview