LOADING....!!!!!


BASIC

 • Zgjedhja e dizajnit
 • Insertimi i produkteve manualisht
 • Raportimi i shitjeve
 • Gjuha e Websajtit (1)
 • SEO Optimizuar
 • Content delivery network (CDN)
 • Google Analytics
 • Shkarkim i informacioneve në forma (CSV,JSON,XML)
 • B2B Shitje
 • Integrimi i stokut prej Soft.Kontab.
 • Facebook Shop
 • Insertimi i produkteve përmes Excel file
 • Mirëmbajtja vjetore e inkuadruar
 • Integrimi i postës
 • Aplikacione Mobile (IOS & Android) - Webview
Na kontaktoni
STANDART

 • Zgjedhja e dizajnit
 • Insertimi i produkteve manualisht
 • Raportimi i shitjeve
 • Gjuha e Websajtit (2)
 • SEO Optimizuar
 • Content delivery network (CDN)
 • Google Analytics
 • Shkarkim i informacioneve në forma (CSV,JSON,XML)
 • B2B Shitje
 • Integrimi i stokut prej Soft.Kontab.
 • Facebook Shop
 • Insertimi i produkteve permes Excel file
 • Mirëmbajtja vjetore e inkuadruar
 • Integrimi i postës
 • Aplikacione Mobile (IOS & Android) - Webview
Na kontaktoni
PREMIUM

 • Zgjedhja e dizajnit
 • Insertimi i produkteve manualisht
 • Raportimi i shitjeve
 • Gjuha e Websajtit (3)
 • SEO Optimizuar
 • Content delivery network (CDN)
 • Google Analytics
 • Shkarkim i informacioneve në forma (CSV,JSON,XML)
 • B2B Shitje
 • Integrimi i stokut prej Soft.Kontab.
 • Facebook Shop
 • Insertimi i produkteve përmes Excel file
 • Mirëmbajtja vjetore e inkuadruar
 • Integrimi i postës
 • Aplikacione Mobile (IOS & Android) - Webview
Na kontaktoni